kos

Klemmer er en av de beste formene for fysisk kjærlighet, de viser kjærlighet, øker lykke og frigjør et hormon som heter oksytocin, som reduserer stress og angst.

Klem er ikke det samme som å kose. Klemmer er en type fysisk intimitet der to personer holder hverandre i lang tid; De klemmer, mer enn en klem.